friccions7

Hem realitzat, dins del programa deInfermeria Antroposófica,un curs de Friccions Rítmiques La Friccions Rítmiques es realitzen en diferents zones del cos, aquestes friccions segueixen una pauta rítmica en la seva aplicació. Durant les friccions Rítmiques es administren olis o pomades de medicaments antroposóficos, degudament preparats per a tal ús i prescrits per un metge aquestes…