antro

L’Associació de Clíniques néixer el 1977 per iniciativa d’una sèrie de clíniques que van sentir la necessitat de col·laborar i intercanviar experiències, entre altres coses, per afrontar millor els reptes que la política sanitària començava a plantejar. Actualment l’Associació està formada per 22 clíniques (centres hospitalaris) de cinc països. Entre elles hi ha centres clínics grans com centenars de llits, com els Hospitals Comunitaris de Herdecke i Havelhöhe o la Filderklinik i petites unitats amb poques llits que operen dins d’hospitals convencionals, com per exemple, a Scuol, Suïssa oriental.

L’intercanvi d’experiències, el coneixement recíproc de les respectives clíniques i dels processos que s’estan produint en cadascuna d’elles, compartir els reptes i els èxits, oferir assessorament i acceptar-ho, són els principals punts de les reunions plenàries de l’Associació, que se celebren dos cops l’any. Així mateix, L’Associació està tirant endavant projectes específics.

A principis d’aquest segle es van donar diversos casos en què una clínica va necessitar un suport extraordinari, ja fos en forma d’assessorament o en forma de finançament. Per crear un marc vinculant en el qual realitzar millor les seves activitats, el 2005 l’Associació de Clíniques fundar l’empresa “AnthroMed”, que originàriament es deia “Societat per al Desenvolupament dels Centres Clínics antroposòfics”.

De la tasca d’aquesta aliança d’empreses va néixer el segell d’identificació i de qualitat que actualment s’utilitza en moltes branques de la Medicina antroposòfica i que va ser concebut en el seu origen com a segell identificatiu de les clíniques. L’Associació de Clíniques revisa i adapta periòdicament el catàleg de criteris que han de complir les clíniques.

Altres de les comeses de l’Associació de Clíniques són: tasca de difusió pública, formació de metges, dirigir i col·laborar (d’aquest aspecte ha sorgit un nou criteri per a la marca), co-finançar a la Secció Mèdica, qualitat, etc. L’Associació manté una estreta col·laboració amb l’Associació Mare de Medicina Antroposòfica d’Alemanya, DAMID.

Vols més informació? Contacta amb nosaltres aquí