Document de la OMS sobre medicina complementària (2002-2005).

IVAA: Federació Internacional de Asociacions Médicas Antroposóficas.

Anthroposophic medecine effectiveness, utility, costs safety.

Publicació conjunta de:
European Comitee fot Homeopathy, European Council of Doctors for Plurality in Medecine, International Council of Medical Acupunture an Related Techniques, International Federation of Antroposofical Medical Associations.
Complementary Medecine (CAM), Its current position and its potential for European Healthcare.

Hospital Universitari de Herdecke: es un hospital universitari situat a Alemania on es realitza medicina integrativa i antroposòfica dintre de la red de salut pública.

Coordinadora Internacional de Medicina Antroposófica /IKAM

Park Atwood Clínica : Clínica de Medicina Antroposòfica y complementària situada en el Regne Unit.

Ita Wegman Klinik: Clínica de medicina antroposófica i complementària situada a Suiza amb diferents especialitats médicas.

Action Eliant: Iniciativa mundial que pretend recollir un milló de firmas per influir democràticament en els goberns per afavorir la implantació global de la medicina i teràpias Antroposóficas y Tradicionals.