La medicina ayurvèdica és una medicina tradicional complementària o alternativa. Ayurveda significa literalment “La ciència de la vida”. L’Ayurveda és una ciència holística que té en compte l’ésser humà en la seva totalitat.

abclinica-swami-joytimayanda

abclinica-ayurvedicaL’univers (macro cosmos) i l’home (micro cosmos) funcionen segons el mateix principi: el moviment (VATA), la nutrició (PITA) i el repòs (Kapa). Són els 3 aspectes bàsics de la vida i és l’equilibri entre aquests 3 conceptes el que garanteix la salut. La vida és una expansió i contracció de la mateixa manera que l’univers, que té un flux de creació i destrucció permanent. L’Ayurveda diu que el 80% de la salut d’una persona, depèn del seu estil de vida (nutrició, descans i eliminació).

Quan curem a través d’una ciència global com la ayurveda, curem a la persona en la seva totalitat no tractem exclusivament la part del cos malalta.

Les xifres a l’Índia: Actualment funcionen 2400 hospitals; 14.000 dispensaris; 43.000 llits i 324.000 practicants qualificats.

Els vuit braços: Medicina Interna; otorrino-laringologia i oftalmologia; toxicologia; pediatria, cirurgia, purificació dels òrgans genètics; longevitat; curació espiritual.

Les Teràpies: S’utilitzen teràpies de purificació, que inclouen massatge amb olis, tractament amb herbes, purgacions i banys d’exsudació; dieta i activitat; eliminació de factors causants i agreujants de la malaltia; psicoteràpia i tractaments rejovenidors.