La major part de les personis dedica més temps a planificar les seves vacances que a planificar la seva vida…

Hi ha moltes definicions molt bé elaborades sobre el coaching. Però d’una manera senzilla i directa, és es pot dir que el Coaching és la intervenció que fa una persona (Coach) en un altre (Coachee) per tal que aquesta assumeixi els resultats desitjats en la millora de qualsevol aspecte de la seva vida o durant un procés de canvi.

Que fa un Coach?

El Coach facilita que el seu client marqui objectius ben definits, establir un pla d’acció per aconseguir-los i que es posi a treballar amb força i motivació en la seva concessió.

També proporciona eines útils, aporta perspectives diferents i canvia creences imitadors de la persona amb la qual treballa.

O més poèticament,
El Coach ajuda a l’ésser humà a convertir els seus somnis en objectius, i a descobrir-los qui és el seu camí per arribar a aconseguir-los.

Les àrees de canvi o millora poden ser molt diverses, com són:

  • Orientació Acadèmica.
  • Orientació Professional.
  • Adquisició / Substitució de hàbits
  • Definició d’objectius.
  • Motivació.
  • Millora en les relacions personals.
  • Autoestima i Seguretat.
  • Emprenedors.
  • Esportistes.
  • Superació i creences limitadores i altres aspectes relacionats amb el creixement personal.