La Hidroteràpia és la utilització de l’aigua com a agent terapèutic, en qualsevol forma, estat o temperatura ja que és la conseqüència de l’ús d’agents físics com la temperatura i la pressió.

El terme procedeix del grec Hydro (aigua) i Therapia (curació). És una disciplina que s’engloba dins de la balneoteràpia, fisioteràpia i medicina (hidrologia mèdica) i es defineix com l’art i la ciència de la prevenció i del tractament de malalties i lesions per mitjà de l’aigua.

La hidroteràpia és una valuosa eina per al tractament de molts quadres patològics, com traumatismes, reumatismes, digestius, respiratoris o neurològics. L’ús de l’aigua, com a mitjà higiènic i curatiu, no és nou ja que és gran el valor que totes les nacions li han donat en diverses èpoques.