La medicina antroposòfica va sorgir com el resultat de la feina conjunta del filòsof i científic Dr. Rudolf Steiner (1861-1925) que juntament alguns metges com Ita Wegman i farmacòlegs que van acudir a l’amb l’ànim de la seva visió de la professió mèdica i del concepte purament mecanicista de la medicina i de l’ésser humà que predominava ja en aquella època, ampliant així l’art de guarir.

El 1921 van sorgir els laboratoris Weleda i els laboratoris Wala per respondre a la necessitat de crear medicaments extrets de la natura, vegetals, minerals i animals per adequar-se a les necessitats de l’ésser humà.

En l’actualitat, en centre Europa ha múltiples clíniques i grans hospitals que integren la medicina antroposòfica i la medicina al·lopàtica o convencional sent un magnífic exemple del que anomenem medicina integrativa. Els tractaments dels quals són pagats per les mútues i seguretats socials d’aquests països, com Alemanya, Suïssa, Àustria ..

Segons la medicina antroposòfica, la salut evoluciona en un constant balanç entre polaritats com ara repòs i moviment, son i vigília, alegria i tristesa, buscant un nou patró que seria el punt d’equilibri entre els dos extrems, buscant l’harmonia entre el cos físic, emocional i espiritual.