La medicina naturista és una medicina tradicional complementària o alternativa. El criteri mèdic naturista té com a punt de referència “curar aplicant estímuls naturals que actuïn en el mateix sentit que ho faria la pròpia naturalesa de l’individu”.

La Medicina Naturista és en definitiva, un sistema mèdic preventiu i terapèutic, basat en la comprensió i utilització dels principis autoreguladors de l’organisme “vis natura medicatrix” (força autocurativa de l’organisme), que contempla l’individu globalment en el seu cos, ment i esperit , integrat amb el seu entorn: Pel que fa a la metodologia, i seguint primer el principi primun non nocere (de primer no fer mal) són utilitzats tots aquells mitjans terapèutics dirigits a restablir l’homeòstasi. (Definició de la Secció Col·legial de Metges Naturistes de Barcelona).