És l’aplicació del Ozó a l’organisme humà, mitjançant técniques especials, i amb finalitats terapèutiques. En els últims 20 anys s’han descobert, moltes i importants propietats terapèutiques i aplicacions.

Què és l’ozó (O3) ?: És l’oxigen transformat per una aportació d’energia. És una varietat triatómica especial de l’oxigen, que es forma naturalment en les altes capes de l’atmosfera i que va ser descobert el 1840. Per a la seva aplicació en medicina (Ozonoteràpia) es produeix a partir d’oxigen medicinal, mitjançant generadors especialment dissenyats.

La novetat en l’Ozonoteràpia i els seus derivats radica en que les seves funcions es dirigeixen a restaurar i millorar les funcions defensives naturals de les cèl·lules contra els oxidants i els radicals, mitjançant l’estimulació d’alguns dels seus propis sistemes enzimàtics protectors bàsics, sent doncs una eina fonamental com tècnica de antienvelliment, a més de la nutrició, estil de vida i la nostra actitud psicològica.

Efectes beneficiosos de l’Ozonoteràpia en l’organisme humà:

• Oxigenant: Augmenta la capacitat de la sang per absorbir i transportar major quantitat d’oxigen a tot l’organisme, millorant la circulació i les funcions cel·lulars en general. Per això és de gran utilitat en insuficiències vasculars perifèriques, cardíaques, etc.

• Revitalitzant: Possiblement relacionat amb l’efecte anterior, ha demostrat capacitats per promoure la recuperació funcional de nombrosos pacients afectats per malalties degeneratives de divers tipus, com ara: Demència senil (vascular i Alzheimer), Accidents vasculars encefàlics i cardíacs, Neuritis òptica, Glaucoma , Retinitis pigmentosa, Hipoacúsia, etc.

ozo-terapia

• Antioxidant (eliminador de radicals lliures): És l’únic mitjà, fins al present conegut, que és capaç d’estimular tots els enzims cel·lulars antioxidants que s’encarreguen d’eliminar els radicals lliures i altres oxidants perillosos de l’organisme, ja que els enzims són molt més eficients que cap altra vitamina o substància per a aquest fi. Per això, retarda també els processos d’envelliment cel·lular.

• Inmunomodulador: És capaç d’estimular les defenses immunològiques, tant cel·lulars, com humorals, en pacients amb immunodepressió, o de modular les reaccions immunològiques exacerbades, que produeixen les anomenades malalties autoimmunes. És per això que se li considera un BRM (Biological Response Modifier o Modulador de la Resposta Biològica).

• Regenerador: És capaç de promoure la regeneració de diferents tipus de teixit, per la qual cosa resulta de gran utilitat en la cicatrització de lesions de difícil curació, en ulceracions de divers tipus, en els teixits articulars, en medicina estètica, etc.

• Antiàlgic i antiinflamatori: En aplicació local, presenta aquests efectes, per actuar neutralitzant mediadors neuroquímics de la sensació dolorosa, i facilitant la metabolització i eliminació de mediadors inflamatoris com histamines, quinines, etc.

• Germicida: Inactiva o elimina tot tipus de microorganismes patògens, com ara bacteris, fongs i virus.

En resum, l’ozonoteràpia també condueix a una millora significativa general de molts processos fisiològics de l’organisme, millorant la qualitat de vida i capacitat de treball, sobretot en casos on es comencen a notar aquests efectes. Igualment compensa i retarda el deteriorament que es va produint en l’organisme amb l’envelliment. Els seus efectes són també duradors en el temps.

La Ozonoteràpia té possibilitats il·limitades, però se li envolta de silenci pel sol fet que cura sense medicaments.
“Dr. D’AUTREC”