Logopèdia integrativa

La Logopèdia integrativa es proposa anar mes allà dels símptomes perquè cada persona pugui desenvolupar-se segons el seu potencial. La finalitat és corregir dificultats que afecten a la comunicació, l’articulació, la paraula i el llenguatge. Es parteix de la idea que la comunicació és una mica més que presencia o absència de parla. S’incideix directament en el Sistema Nerviós lloc que és el principal mediador i modulador de les activitats humanes i per a això es treballen aspectes motors, auditius, visuals, orals i comunicatius. S’estimula el ritme, l’atenció, l’audició, la imaginació, el moviment, el gest, la coordinació i la respiració posat que d’aquesta manera s’afavoreix una comunicació, una parla i una veu més fluïdes. Una parla fluïda afavoreix un pensament fluid.

Pedagogia integrativa

La Pedagogia integrativa té en compte tots els aspectes de l’ésser humà i es proposa anar més enllà dels símptomes perquè cadascú pugui desenvolupar-se segons el seu potencial. L’estimulació de la comunicació, el gest, la música, el ritme, la coordinació, el moviment i la respiració afavoreixen una parla i una veu més fluïdes. Una parla fluïda afavoreix un pensament fluid, així com una millor relació amb un mateix i amb el món. El respecte cap a la persona i les seves dificultats i condicions és fonamental, aquestes són el punt de partida des del qual es duu a terme tot el treball terapèutic. L’observació i la valoració de les intervencions i de les relacions familiars, permeten donar pautes i orientacions així com fer un seguiment que afavoreixi aconseguir una millora d’aquestes dinàmiques i un major benestar familiar i personal. Quan la intervenció amb nens i adolescents gaudeix de la col·laboració i implicació incondicional dels pares l’evolució és molt més ràpida i efectiva. Es pot treballar en els següents casos: – Dislalias i disartrias – Dificultat en l’adquisició de la lectura i de l’escriptura – Lateralitat creuada – Trastorns i retards de parla i de llenguatge – Dificultats d’aprenentatge – Bloquejos i retards psicomotors – Paràlisi cerebral – Síndrome de Down i altres síndromes – Autisme – Condicionis de comportament, psíquiques i emocionals – Condicions neurològiques degeneratives. – TDAH (Trastorn de Dèficit d’Atenció per Hiperactivitat). Una eina important i bàsica d’intervenció és el Mètode Padovan creat per Beatriz Padovan, pedagoga i logopeda brasilera.

Mètode Padovan

Creat per BeatrizPadovan, Pedagoga i logopeda brasilera Beatriz Pedovan té en compte el postulat de Rudolf Steiner en el qual diu que el procés evolutiu de la persona implica un ordre cronològic interdependent: Caminar-Parlar-Pensar; i els descobriments del neuròleg Temperi Fay en la relació a l’evolució i organització neurològica de l’ésser humà. El mètode Padovan de Reorganització Neurofuncional treballa les fases del Neuro-desenvolupament, s’utilitza com a estratègia per rehabilitar el sistema nerviós després de perdre les seves funcions; per impulsar el desenvolupament; per millorar la qualitat del funcionament i integració del sistema nerviós i també en casos de processos degeneratius d’aquest sistema. Permet una millora en la maduració del sistema nerviós i una estimulació de noves vies neurològiques, la qual cosa li converteix en una teràpia adequada per a casos molt diversos.