Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. Abclinica es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb l’establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l’usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades es podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a:

37279390R
Gabriel Andrés Ortuño
C/ Mediona, 22 08035- Barcelona
Tel. +34 93.231.64.04
Gran Via de les Corts Catalanes, 622 pral
93 231 64 04
info@abclinica.cat