Imagen2

La tècnica dels Factors de Creixement neix del premi Nobel de 1986 de Stanley Cohen i Rita Levi Montalcini, descobrint que cèl·lules són les responsables de la reparació dels teixits. Des de 1998 es va començar a utilitzar a nivell de dentistes, traumatòlegs, oftalmólogos, etc. Per afavorir la velocitat de reparació de les ferides que…