home-invisible-ok-web

Curs teòric pràctic, una trobada espiritual entre el nostre jo i els altres Experimenta la conferencia de el Dr. en filosofia Rudolf Steiner “ l´home invisible en nosaltres “ conduïda per la Dra. en medicina Kathrin Studern-Senn. Establir una relació sana amb nosaltres mateixos i l’entorn, El retorn a la vida. L’home invisible en nosaltres…