medicina-antroposofica

La Medicina antroposòfica – un Sistema terapèutic integratiu El sistema de la Antroposofia es basa en la Medicina científiconatural convencional i la comprensió antroposòfica de la salut i la malaltia. La salut és el resultat d’una interacció harmoniosa dels sistema d’òrgans i de les funcions de l’organisme al servei del desenvolupament anímic i esperitual de…

ozonoterapia

Per aplicar les teràpies integratives sempre han d’estar els pacients ben diagnosticats pel metges especialistes en cada disciplina medica. 1- Les teràpies integratives són sempre un complement sense interferir en els tractaments receptats i aplicats per les diferents especialistes mèdiques. 2- Medicina integrativa és una suma o una ampliació dels tractaments convencionals. 3- Es basen…