extracto-de-muerdago

El vesc, és una planta utilitzada des de l’antiguitat com a remei universal

El vesc és una planta originària de Euopa i zones boscoses d’Àsia occidental, eL vesc és una planta semiparásita creix en diferents espècies d’arbres i que conté substàncies amb acció citotòxica (viscotoxinas), substàncies amb acció immunomoduladora (lectines-ML) i substàncies amb efectes neuroendocrins (oligo i polisacàrids).

Viscum album fermentat excel·lent immunomodulador i antitumoral

L’administració de diferents tipus d’extractes de vesc (Viscum album) és una teràpia fitoteràpica molt comú i reconeguda en el tractament del càncer amb diverses dècades d’experiència contrastada, especialment en clíniques de medicina antroposòfica de països germànics.

El vesc s’empra en medicina complementària (coneguda com oncologia integrativa) per combatre els efectes secundaris de la quimioteràpia i la radioteràpia perquè té grans beneficis per als pacients: retorna la gana, regula el son, tonifica el metabolisme, estimula el sistema immunitari i equilibra la temperatura corporal. A Suïssa i Alemanya s’empra com a tònic general per persones que no estan malaltes. I a Espanya es subministra des de fa una dècada com a teràpia complementària als pacients de càncer.

Existeix evidència científica sobre la seva efectivitat, especialment en la millora de la qualitat de vida dels pacients amb malaltia oncològica avançada, i més recentment, una major evidència dels mecanismes d’acció immunomoduladors i antitumorals:  

· L’estimulació de la maduració de les cèl·lules dendrítiques (DC) fonamentals en l’activació immunitària antitumoral.

· L’augment de l’alliberament de determinada citocines com l’INF gamma, fonamental per a l’activació de limfòcits CD4 actius contra les cèl·lules tumorals.

· La modificació de l’ambient de citocines immunosupressores del microambient tumoral, i estimulació de l’apoptosi i mort de les cèl·lules tumorals per citotoxicitat directa de les viscotoxinas.

L’estimulació en l’alliberament de beta endorfines hioptalámicas pel vesc, produeix un efecte de millora de l’estat general, redueix la fatiga i el dolor oncològic que es tradueix en una millor a de la qualitat de vida auto objectivada pels pacients.

Recentment s’ha publicat un estudi clínic Fase III en pacient amb càncer de pàncrees en estadi avançat en els quals l’administració de Viscum album ha demostrat un augment significatiu de la supervivència.

Viscum album, Validat científicament com immunomodulador i antitumoral en el tractament del càncer  

El tractament amb Viscum àlbum és molt ben tolerat i indicat en pacients amb malaltia oncològica activa, en pacients amb malalties precanceroses com el CIN cervical, els pòlips de còlon, les hepatitis víriques cròniques …, i en la prevenció de recaigudes després d’un tractament quirúrgic radical , així com per mitigar els efectes tòxics de tractaments com la quimioteràpia o la radioteràpia.