Teràpia Neural significa tractament mitjançant el Sistema Nerviós, especialment el Vegetatiu, el qual es troba present d’una manera majoritària en la pell. La interacció entre ment, sistema nerviós i immunitari, constitueix l’eix de la nostra capacitat d’adaptació, característica fonamental per a la supervivència, desenvolupada al llarg del procés evolutiu.

Al seu torn, el sistema nerviós és entès com un integrador dels diferents òrgans i teixits del nostre cos, doncs és una xarxa d’informació que arriba a totes les cèl·lules a través de la matriu extracel·lular, conegut com a substància bàsica. Això fa que qualsevol irritació que alteri les propietats (i les seves funcions) d’una part d’aquest sistema, estarà afectant a la seva totalitat, se sentiran i apreciaran les repercussions allà on es trobi una predisposició a la disfunció.

La Teràpia Neural cerca neutralitzar aquestes irritacions que, afectant el to neurovegetatiu, desencadenen o catalitzen la malaltia. Aquesta neutralització s’aconsegueix aplicant un anestèsic local (generalment procaína) en baixes concentracions específicament en els llocs on el sistema nerviós vegetatiu ha sofert agressió o lesió. Eliminant aquests bloquejos que alteren l’intercanvi d’informació i elaboren estímuls irritatius a la xarxa nerviosa, es pretén reactivar els mecanismes de regulació perquè el propi organisme produeixi les seves pròpies reaccions autocuratives, desenvolupin la seva activitat i li condueixin a un nou ordre mitjançant la seva pròpia força vital. Per això es complementa amb mesures higiènic – naturistas.vv