POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONES DE CONTACTE.

ABCLINICA, és el Responsable del tractament de les seves dades personals i l'informa que aquestes dades seran tractades
de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació 
d'aquestes dades.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

ABCLINICA

Finalitats

Mantenir la relació comercial amb clients i el va enviar de comunicacions sobre els nostres productes i serveis

Legitimació

Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part i tractament basat en l’interès legítim del responsable del tractament.

Destinataris

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional sobre Protecció de Dades en aquest document.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

¿Qui es el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ABCLINICA – CIF 37279390R

Direcció: c/mediona, 22A – 08035 BARCELONA

Telèfon: 93.231.64.04

E-mail: info@abclinica.cat

Contacte Delegat de Protecció de Dades:

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les seves dades personals només es tractaran amb la finalitat de mantenir la relació comercial amb vostè i poder així gestionar els serveis comercials, administratius, fiscals, comptables, jurídics, de comunicació i de logística realitzats pel Responsable.

Així mateix, les seves dades es tractaran amb la finalitat d’enviar comunicacions amb fins promocionals i publicitaris sobre els serveis, productes o esdeveniments relacionats amb el sector sanitari i /o de salut (en cap cas s’utilitzaran les seves dades per enviar contingut publicitari aliè a ABCLINICA).

ABCLINICA tractarà la informació de manera confidencial i exclusivament per als fins determinats, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. Quan es projecti el tractament ulterior de dades personals per a la fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, es proporcionarà a l’interessat, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquest altre cap ia qualsevol informació addicional pertinent.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals per a poder mantenir la relació comercial és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part, així com l’interès legítim del responsable del tractament per poder enviar comunicacions amb fins promocionals i publicitaris.

Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals que ens proporciona per mantenir la relació comercial seran conservats fins al fina de la relació comercial i posteriorment durant els terminis legalment previstos. Les dades proporcionades per enviar-li comunicacions amb fins promocionals i publicitaris seran conservats mentre l’interessat no revoqui el consentiment i / o exerceix els drets i / o supressió.

¿A què destinataris es comunicaran les seves dades?

ABCLINICA no cedirà les dades proporcionades per vostè a terceres persones, excepte obligació legal o mitjançant el seu consentiment exprés.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ABCLINICA estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Els drets de protecció de dades que vostè pot exercitar són:

  • Dret d’accés, rectificació o supressió: Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les fins que van ser recollides.
  • Dret d’oposició: En determinades circumstàncies vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades: Vostè pot demanar que les seves dades personals automatitzats siguin cedits o transferits a qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel·ligible i automatitzat.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En determinades circumstàncies, vostè pot demanar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

¿Com pot exercir aquests drets?

Vostè podrà exercir els drets de protecció de dades personals, dirigint una comunicació per escrit al domicili social de ABCLINICA c / Mediona, 22 de Barcelona, ​​indicant la referència “protecció de dades” o al correu electrònic info@abclinica.cat

Habilitat a tal efecte, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent i indicant el seu nom i apelidos, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificació, data i signatura. També podrà exercitar els seus drets a través de representació legal, en el cas, a més del DNI de l’interessat o equivalent, haurà d’aportar DNI i document acreditatiu autèntic de la representació del tercer.

Si ens ho demanen posarem a la seva disposició els formularis en els quals podrà exercitar aquests drets, indicant-nos quin dret desitja exercitar.

¿Com hem obtingut les seves dades personals?

Les dades personals obtingudes han estat proporcionades directament per vostè durant la relació comercial.

¿On puc reclamar en cas que consideri que no es tracten les meves dades correctament?

Si vostè considera que les seves dades no són tractats correctament, pot dirigir les seves reclamacions al delegat de la Protecció de Dades de ABCLINICA oa l’autoritat de control, que en el territori nacional és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, bé a través de la seu electrònica del seu portal web.

¿Quina informació recopilem?

Les dades que li sol·licitem són dades de contacte i són els mínims necessaris per poder comunicar-nos amb vostè.

L’usuari garanteix l’autenticitat, exactitud i veracitat de tota la informació que ens faciliti, comprometent-se a mantenir actualitzades les dades que ens faciliti de manera que els mateixos responguin, en tot moment, a la seva situació real. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que les mateixes puguin causar.

Seguretat i actualització de les seves dades personals.

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que ABCLINICA ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, incloses – entre d’altres:

1. La seudonimización i el xifrat de dades personals quan correspongui.

2. La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliències permanents dels sistemes i serveis de tractament.

3. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

    4. Un procés de verificació, avaluació i valoració de l’eficàcia de les mesures tècniques.